Backlinks to WebHome in Lilliendalsvej Web (Search all webs)

Results from Lilliendalsvej web retrieved at 20:38 (GMT)

BeslutningerSiden1994
Lilliendalsvejs Grundejerforening Opsummering af alle beslutninger ved generalforsamlinger i perioden 1994 2013 der stadig har gyldighed for medlemmerne pr 2013 ...
BestyrelsesMedlemmer
Bestyrelsen for G/F Lilliendalsvej Som konstitueret i December 2016 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva R...
BestyrelsesMoeder
Bestyrelsesmøder G/F Lilliendalsvej Seneste øverst * 29 november 2017 * 05 oktober 2017 * 28 november 2016 * 24 oktober 2016 * 10 december 2015 ...
BudgetAarsregnskab
Budget og Årsregnskab Budget og årsregnskab kan hentes her. * Årsregnskab 01.10.2016 30.09.2017(pdf) * Budget 2017 2018 (pdf) * Årsregnskab 01.10.2015 ...
ForsikringsPolice
Police for ansvarsforsikring Foreningen har en erhvervsforsikring der dækker ansvar vedrørende foreningens fællesarealer I kan hente en PDF kopi af policen her (u...
ForskriftForTagdaekning
Forskrift For Tagudskiftning Lilliendalsvej Grundejerforening dato: 23.10.2006 Ved tagudskiftning skal følgende forskrift følges for at sikre at når alle tage e...
GeneralForsamlinger
Generalforsamlinger * Referat fra Generalforsamlingen 2017 * Referat fra Generalforsamlingen 2016 * Referat fra Generalforsamlingen 2015 * Referat fra G...
GeneralInformation
General Information for G/F Lilliendalsvej * Kontigentet udgør for perioden 1 oktober 2016 30 september 2017: 2000 kr som forfalder til betaling som ét beløb...
GeneralforsamlingReferat2013
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 21 Nov 2013 Til stede husnumre: 4, 6, 10, 12, 14, 16, 24, 26, 32, 38, 40 og 42. Fuldmagt til at...
GeneralforsamlingReferat2014
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 20 Nov 2014 Til stede husnumre: 26, 10, 38, 24, 4, 20, 36, 42, 16, 6, 40, 14 Fuldmagter: fra nr...
GeneralforsamlingReferat2015
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 25 Nov 2015 Til stede husnumre: 14 26 4 20 30 42 6 16 38 Fuldmagter: fra nr * Dirigent: Jan...
GeneralforsamlingReferat2016
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 21 Nov 2016 Til stede husnumre: 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 42, 38 Fuldmagter: ingen ...
GeneralforsamlingReferat2017
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 16 Nov 2017 Til stede husnumre: 6, 10, 14, 16, 26, 38, 38, 40 Fuldmagter: Ingen * Dirigent: ...
LilliendalsvejVedtaegter
Vedtægter for Lilliendalsvej Grundejerforening. 2. Udgave 23 Oktober 2005 Vedtægter med ændringer som vedtaget ved generalforsamlingen 20 november 2004. Genudsend...
VigtigeDokumenter
Samling af diverse vigtige dokumenter * Glostrup Kommune Afgørelse angående frafald af påtaleret (pdf) * Overenskomst Med Glostrup Kommune angående Vejved...
WebStatistics
%IF{ "istopic '.DefaultWebStatistics'" then="$percentINCLUDE{$quot.DefaultWebStatistics$quot}$percent" else="$percentINCLUDE{$quot.DefaultWebStatistics$quot}$perc...
Number of topics: 20
Copyright © 1999-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.