Lilliendalsvej - General Information

General Information for G/F Lilliendalsvej

til brud ved køb/salg af ejendom

 • Kontigentet udgør for perioden 1 oktober 2019 - 30 september 2020: 3000 kr som forfalder til betaling som ét beløb 1 maj 2020
 • Betalingspåmindelser ud over den første koster 100 kr i rykkergebyr per gang
 • Foreningens væsentlige udgift er vedligeholdelse af fællesarealer
 • Der er ingen fælles antenne
 • Der er ingen fælles varme
 • Ingen fælles renovation
 • Vejen er privat. Der er en aftale om a Glostrup kommune vedligeholder den. Det betales via ejendomsskatterne. Der er netop blevet fornyet asfalt og fliser på fortorv.
 • Fortorve ved på Dalvangsvej og Byparksvej ud for nummer 4-12 ryddes af kommunen (fortorve hvor beboeren ikke har direkte adgang til fortov). Fortorve ud for eget hus skal man selv snerydde
 • Foreningen har ingen gæld
 • Der betales ikke indskud til foreningen ved tilflytning
 • Der betales ikke nogen gebyrer ved til- og fraflytning
 • Regnskab, budget, vedtægter, og generalforsamlings-referater kan let findes på forsiden

opdateret den 27 Nov 2019, Kenneth Lavrsen, Formand

Topic revision: r7 - 27 Nov 2019, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.