Lilliendalsvej - General Information

General Information for G/F Lilliendalsvej

  • Kontigentet udgør for perioden 1 oktober 2016 - 30 september 2017: 2000 kr som forfalder til betaling som ét beløb 1 maj 2017
  • Foreningens væsentlige udgift er vedligeholdelse af fællesarealer
  • Der er ingen fælles antenne
  • Der er ingen fælles varme
  • Ingen fælles renovation
  • Vejen er privat. Der er en aftale om a Glostrup kommune vedligeholder den. Det betales via ejendomsskatterne. Der er netop blevet fornyet asfalt og fliser på fortorv.
  • Fortorve ved på Dalvangsvej og Byparksvej ud for nummer 4-12 ryddes af kommunen (fortorve hvor beboeren ikke har direkte adgang til fortov). Fortorve ud for eget hus skal man selv snerydde.

Topic revision: r5 - 25 Oct 2017, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.