Lilliendalsvej - Generalforsamling Referat 2015

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 25 Nov 2015

Til stede husnumre: 14 26 4 20 30 42 6 16 38

Fuldmagter: fra nr

 • Dirigent: Jan nr 20
 • Referent: Kenneth Lavrsen, nr 6

Formandens beretning omhandlede følgende emner

 • To bestyrelsesmøder
 • Hjemmeside link
 • Snerydning blev arrangeret men det snede meget lidt
 • Sommerfest - kun få mødte op
 • Kloak styrtede sammen. Kommunen hævder at det er foreningen der skal betale. Kommunen hjalp alligevel med at lave kloakken. Det skulle koste ca 4-5000 kr. Det tog 2 dage. Vi aldrig set en regning
 • Kommunen har inspiceret kloakkerne og de så ud til at være i orden
 • Asfalten på parkeringsplads er hårdt medtaget.
 • Gartneren er billig. Kvaliteten svarer til prisen. Specielt hækkeklipning nr 2 var meget sen. Hvis nogen kender en anden gartner hører bestyrelsen gerne. Det skal være indenfor budgettet.
 • Fællesareal: Sandkassen er lavet. Der er købt et net til badminton.
 • Snerydning på Byparksvej og Dalvangsvej er igen kommunens ansvar efter en lovændring. Man skal fjerne sne hvis man har ubrudt adgang. Formanden inspicerede området med en tilsynsførende fra kommunen. Det betyder at nr 2 og 16 selv skal feje.
 • Stakit mod nabo ved fællesareal er ved at vælte. Vi håber at en ny stolpe kan klare det.
 • Der er nogen der smider græsafklip på fællesarealet. Vi ved ikke hvem det er. Hvis det er nogen af medlemmerne så bedes man venligst lade være med det da det giver problemer for vores nabo.
 • Vi er blevet spurgt om foreningens gartner kunne trækkes fra som håndværkerfradrag. Det kan man ikke.
 • Vi skal forvente udgifter til hække ved fællesarealer.

Formandens beretning blev vedtaget enstemmigt

Regnskab

 • Gartner blev billigere end budgetteret
 • Ikke hele beløbet blev brugt til fællesarealet
 • Regnskabet blev enstemmingt vedtaget

Forslag fra bestyrelsen

Ingen

Forslag fra medlemmerne

Forslag 1 fra Claus nummer 42

 • Forslag om fældning af fyrretræ ved fællesareal. Claus er træt af træet.
 • Det drejer sig om alle 7 stammer
 • Aftemning om fældning 1 for, 7 mod, 1 undlod
 • Afstemning om at pålægge bestyrelsen vedligehold. 9 for
 • Det blev fastlagt at nedfald fra træet skal grundejeren selv håndtere

Budget

 • Kontingentet nedsættes til 1900 kr.
 • Enstemmingt vedtaget

Valg til bestyrelsen

 • Kenneth Lavrsen (6), Per Hesselvig (16) og Michael Jensen (38) blev genvalgt
 • Hans Videbæk (10) og Eva Rasmussen (26) var ikke på valg
 • Jan Dick-Nielsen (14) blev genvalgt som suppleant
 • Thomas West (30) blev genvalgt som revisor
 • Claus (42) blev valgt valgt som revisorsuppleant

Eventuelt

 • Snefejemaskinen kan benyttes hvis man ønsker det
 • Ingen rotter er set den seneste tid


Med venlig hilsen

Kenneth Lavrsen

25 Nov 2015

Foreningens hjemmeside er http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Lilliendalsvej/WebHome
Topic revision: r2 - 25 Nov 2015, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.