Lilliendalsvej - Web Home

Grundejerforeningen Lilliendalsvej

ALERT! Generalforsamlingen 2020 er udskudt til foråret 2021 på grund af Covid-19. Regnskab er netop blevet tilføjet til hjemmesiden og vil blive omdelt med en meddelelse om udskydelse af Generalforsamlingen. Det er en enig bestyrelse der står bag udskydelsen og den er begrundet med at en væsentlig del af de 21 medlemmer har en flot høj alder og er i risikogruppen for at blive meget syge og eventuelt dø af Covid-19. Generalforsamlingen vil blive afholdet inden fristen for betaling af næste års kontingent. Vi håber på en afholdelelse i april 2021

Topic revision: r14 - 05 Nov 2020, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.