Lilliendalsvej - Web Index

Detailed topic list for Lilliendalsvej Web

Results from Lilliendalsvej web retrieved at 02:50 (GMT)

BeslutningerSiden1994
Lilliendalsvejs Grundejerforening Opsummering af alle beslutninger ved generalforsamlinger i perioden 1994 2013 der stadig har gyldighed for medlemmerne pr 2013 ...
BestyrelsesMedlemmer
Bestyrelsen for G/F Lilliendalsvej Enndu ikke endeligt konstitueret * Formand / hjemmeside Kenneth Lavrsen (6) * Kasserer Eva Lis Jørgensen (26) * Le...
BestyrelsesMoeder
Bestyrelsesmøder G/F Lilliendalsvej Seneste øverst * 24 oktober 2019 * 05 november 2018 * 24 oktober 2018 * 24 maj 2018 * 29 november 2017 * 05 ...
Bestyrelsesmoede04Dec2013
Bestyrelsesmøde 04 Dec 2013 Alle 5 til stede Konstituering * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasmussen...
Bestyrelsesmoede05Nov2018
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 05 december 2018 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasm...
Bestyrelsesmoede05Nov2019
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 24 oktober 2019 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasmu...
Bestyrelsesmoede05Oct2017
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 05 oktober 2016 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasmu...
Bestyrelsesmoede10Dec2015
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 10 december 2015 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasm...
Bestyrelsesmoede18Mar2014
Bestyrelsesmøde tirsdag 18.03.2014 kl. 19:00. Sted: Lilliendalsvej 16 Til stede: Eva, Hans, Per, Kenneth. Michael havde sendt en email med kommentarer til dagsord...
Bestyrelsesmoede19Okt2014
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 19 Okt 2014 Til stede * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva...
Bestyrelsesmoede21Oct2015
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 21 oktober 2015 Til stede * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer ...
Bestyrelsesmoede24Maj2018
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 24 maj 2018 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasmussen...
Bestyrelsesmoede24Okt2013
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 24 okt 2013 Til stede * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva...
Bestyrelsesmoede24Okt2016
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 24 oktober 2016 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasmu...
Bestyrelsesmoede24Okt2018
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 24 oktover 2018 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasmu...
Bestyrelsesmoede28Nov2016
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 28 november 2016 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasm...
Bestyrelsesmoede29Nov2017
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 29 november 2017 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasm...
Bestyrelsesmoede30Dec2014
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 30 Nov 2014 Til stede * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva...
BudgetAarsregnskab
Budget og Årsregnskab Budget og årsregnskab kan hentes her. * Årsregnskab 01.10.2018 30.09.2019: (pdf) * Budget 2019 2020: (pdf) * Årsregnskab 01.10....
ForsikringsPolice
Police for ansvarsforsikring Foreningen har en erhvervsforsikring der dækker ansvar vedrørende foreningens fællesarealer I kan hente en PDF kopi af policen her (u...
ForskriftForTagdaekning
Forskrift For Tagudskiftning Lilliendalsvej Grundejerforening dato: 23.10.2006 Ved tagudskiftning skal følgende forskrift følges for at sikre at når alle tage e...
GeneralForsamlinger
Generalforsamlinger * Referat fra Generalforsamlingen 2019 * Referat fra Generalforsamlingen 2018 * Referat fra Generalforsamlingen 2017 * Referat fra G...
GeneralInformation
General Information for G/F Lilliendalsvej til brud ved køb/salg af ejendom * Kontigentet udgør for perioden 1 oktober 2019 30 september 2020: 3000 kr som fo...
GeneralforsamlingReferat2013
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 21 Nov 2013 Til stede husnumre: 4, 6, 10, 12, 14, 16, 24, 26, 32, 38, 40 og 42. Fuldmagt til at...
GeneralforsamlingReferat2014
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 20 Nov 2014 Til stede husnumre: 26, 10, 38, 24, 4, 20, 36, 42, 16, 6, 40, 14 Fuldmagter: fra nr...
GeneralforsamlingReferat2015
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 25 Nov 2015 Til stede husnumre: 14 26 4 20 30 42 6 16 38 Fuldmagter: fra nr * Dirigent: Jan...
GeneralforsamlingReferat2016
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 21 Nov 2016 Til stede husnumre: 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 42, 38 Fuldmagter: ingen ...
GeneralforsamlingReferat2017
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 16 Nov 2017 Til stede husnumre: 6, 10, 14, 16, 26, 38, 38, 40 Fuldmagter: Ingen * Dirigent: ...
GeneralforsamlingReferat2018
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 29 Nov 2018 Til stede husnumre: 6, 10, 16, 18, 24, 26, 38 Fuldmagter: Bodil (som lejer) fra num...
GeneralforsamlingReferat2019
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 26 Nov 2019 Til stede husnumre: 2, 4, 6, 8, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 38 Fuldmagter: ingen Valg ...
LilliendalsvejVedtaegter
Vedtægter for Lilliendalsvej Grundejerforening. 2. Udgave 23 Oktober 2005 Vedtægter med ændringer som vedtaget ved generalforsamlingen 20 november 2004. Genudsend...
VigtigeDokumenter
Samling af diverse vigtige dokumenter * Glostrup Kommune Afgørelse angående frafald af påtaleret (pdf) * Overenskomst Med Glostrup Kommune angående Vejved...
WebAtom
Foswiki's Lilliendalsvej web
WebHome
Grundejerforeningen Lilliendalsvej * Bestyrelsen * Vedtægter * Budget og Årsregnskab * Referat fra Generalforsamlingen 2019 * Beslutninger fra Gene...
WebNotify
* .WikiGuest * .WikiGuest example #64;yourPLEASENOSPAM.company
WebPreferences
Lilliendalsvej Web Preferences Appearance * Set WEBBGCOLOR = #7aA8Fc * web specific background color, current color * Set SITEMAPLIST = on * ...
WebRss
" else="Foswiki's Lilliendalsvej web"}% /Lilliendalsvej
WebStatistics
%IF{ "istopic '.DefaultWebStatistics'" then="$percentINCLUDE{$quot.DefaultWebStatistics$quot}$percent" else="$percentINCLUDE{$quot.DefaultWebStatistics$quot}$perc...
Number of topics: 45

See also the faster WebTopicList
Topic revision: r1 - 01 Dec 2013, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.